Knutes blogg - www.helland.cc


Velkommen til min hjemmeside og blogg.

Jeg har flere hobbyprosjekter. Ett av de er KommunenDigitalt hvor jeg forsøker å samle oversikt om sosiale nettverk, fri programvare, nettskyer og hvordan ny teknologi kan benyttes i kommunal tjenesteyting. Ett annet er å skrive en ny bok om kommunal organisering - en bok som utvikles på internett av de som mener de har kompetanse på eller en mening om kommunal organisering.

Du kan også følge meg på mikrobloggtjenestene identi.ca og twitter.


Mine siste mikrobloggposter

torsdag 13. august 2009

Organisering av kommunen

Hvordan bør kommunen organisere sine tjenester? Hvordan skal kommunen kunne oppnå rett kvalitet (i tråd med politiske vedtak) til lavest mulig kostnad?

I heftet jeg ga ut i 2002 (enkel nettversjon her), mente jeg at de medarbeiderne som best kunne ivareta dette var de som jobbet i selve tjenesten. Derfor mente jeg den gangen at rådmannen måtte delegere mest mulig av (de riktige) fullmaktene til medarbeiderne som jobbet i selve tjenesten - hvor de daglige beslutningene skulle tas.

Og jeg mener fortsatt at dette er en riktig strategi. Den fører til det mange kommuner kaller "2-nivå-modell" eller "flat struktur" mens jeg liker å kalle det en delegert modell - tilpasset den enkelte kommunes kultur og situasjon. Utfordringen er at mange kommuner som har innført modellen ikke har fått den til å fungere. Jeg har mange tanker om årsakene til det - men jeg ønsker å få tilgang de de aktuelle kommunenes vurdering av hvorfor modellen ikke har fungert. 

Jeg ønsker at erfaringene - både fra kommuner som har fått til dette OG kommuner som ikke har lykkes - skal brukes til å finne bedre verktøy og metoder for å få modellentil å fungere. Min erfaring er at gir du medarbeidere tillitt og ansvar - ja, så tar de ansvar!

I tillegg vet vi at dagens ungdom har et helt annet tankesett som krever ytterligere justeringer og oftere endringer i den kommunale strukturen og hvordan kommunen løser oppgavene sine. Jeg har tidligere nevnt generasjon nettverk. I tillegg kreves økt kompetanse på endringsledelse for alle kommunens ledere - på alle nivåer.

Jeg håper i løpet av høsten å starte på en ny bok om kommunal organisering med utgangspunkt i overnevnte. Men den boken skal skrives av eller med innspill fra deg - direkte på internett. Jeg har opprettet en wiki for formålet hvor jeg håper DU kan komme med innspill (du må registrere deg som bruker for å gi innspill).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar