Knutes blogg - www.helland.cc


Velkommen til min hjemmeside og blogg.

Jeg har flere hobbyprosjekter. Ett av de er KommunenDigitalt hvor jeg forsøker å samle oversikt om sosiale nettverk, fri programvare, nettskyer og hvordan ny teknologi kan benyttes i kommunal tjenesteyting. Ett annet er å skrive en ny bok om kommunal organisering - en bok som utvikles på internett av de som mener de har kompetanse på eller en mening om kommunal organisering.

Du kan også følge meg på mikrobloggtjenestene identi.ca og twitter.


Mine siste mikrobloggposter

søndag 19. april 2009

Bør jeg revidere boken om flate strukturer?

I 2002 skrev jeg et hefte om hvordan man skal få delegerte organisasjoner (eller såkalt "flat struktur") i kommunene til å fungere. Heftet het "Resultatenhetsmodellen i kommunal organisering" og ble gitt ut på Kommuneforlaget. Deler av innholdet har jeg også lagt ut på hjemmesiden min.

De siste årene har jeg snakket med flere personer som jobber i kommuner som er organisert som "flat struktur" og flere bekrefter at det er en svært krevende modell å jobbe etter. De begrunner det både med at det er vanskelig å sette av tid i rådmannsteamet til å få modellen "under huden" (fokus på veiledning fremfor rådgiving), stab / støtte er ikke like glad for å miste sin makt, det er ikke eierskap til modellen eller at det er misforståelser i organisasjonen for hva den egentlig innebærer. Ikke alle forstår at en delegert modell ikke er "fri flyt" av fullmakter og at enhetene også må forholde seg til en del felles rammer for kommunen.

Samtidig vokser det nå frem en ny generasjon som ikke har levd et liv uten internett - og hvor bruk av sosiale medier er en naturlig del av hverdagen. Dette stiller nye krav til hvordan vi skal samhandle og hvordan organisasjonene ser ut i fremtiden. Les mer om "Generasjon nettverk" på Kommunen Digitalt.

Bør jeg skrive en oppfølger? En ny bok som utfordrer dette i den kommunale organiseringen? Jeg har tenkt å la utviklingen skje på internett hvor alle som ønsker det kan bidra med ideer og innhold. Er det en god idé?

Foreløpig vet jeg ikke når jeg skal starte et slikt prosjekt - men det er greit med noen signaler :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar